Politika kvality

- Splnenie požiadaviek zákazníka je naším najvyšším cieľom
Možnosť pracovať v našej firme nám dávajú naši zákazníci, ktorí kupujú alebo budú kupovať naše výrobky. Preto plnenie ich požiadaviek je našou prvoradou povinnosťou.
-Dobré meno nášho podniku vytvárajú všetci pracovníci našej firmy
Milý úsmev služby na vstupe do našej firmy, odborné rady pre našich zákazníkov sú rovnako dôležité, ako bezchybná práca výrobného robotníka, alebo korektné vystupovanie vedúceho.
- Kvalita našich výrobkov je uprednostňovaná pred ostatnými úlohami
Našu firmu musia opúšťať jedine kvalitné výrobky. Strata zákazníka je oveľa väčšia, ako krátkodobé ekonomické straty podniku.
- Poskytovaním dokonalej a kompletnej služby získame dôveru našich zákazníkov
Výsledok našej práce sa prejaví až vtedy, keď plní tú funkciu, ktorú od nás požadoval náš zákazník. Aby zákazník bol s našou prácou čo najspokojnejší, musíme mu poskytnúť  nielen bezchybné vyhotovenie diela, ale i kompletné služby.
- Poriadok a čistota na pracovisku je našim prvoradým snažením
Keď sa pracovníci našej firmy budú na svojom pracovisku cítiť v rodinnom prostredí príjemne, budú s ich výsledkami spokojní i naši zákazníci. Iba príjemné a čisté pracovné prostredie je zárukou pohody a kvality práce na pracovisku.
- Sústavným zlepšovaním súčasných výrobných kapacít a budovaním nových technologických celkov, zabezpečíme kvalitu našich výrobkov na úrovni európskych štandardov.
Iba kvalitné výrobky môžu zabezpečiť prosperitu našej firmy. Trvalým cieľom všetkých pracovníkov firmy má byť trvalé zlepšovanie jej celkovej výkonnosti.
- Trvalá zodpovednosť vedenia za kvalitu odvedenej práce a zapojenie všetkých pracovníkov firmy do systému manažérstva kvality je zárukou budúcnosti našej firmy
Vedúci  firmy určuje jednotu a smerovanie organizácie, má vytvárať také prostredie, v ktorom sa všetci pracovníci firmy plne zapoja do plnenia cieľov.