Produkty

Prečo komín Kominox

Nerezové komíny patria medzi naše prednosti v oblasti komínových systémov. Sme jedným z mála výrobcov nerezových komínov na Slovensku, čo nám umožňuje vytvárať také ponuky, ktoré Vás zaujmú nielen kvalitou, ale aj výslednou cenou. Neváhajte a kontaktujte nás. My Vám bezplatne urobíme obhliadku stavby a vypracujeme cenovú kalkuláciu.

·        Nepotrebuje zvlášť základy ·        Rýchly prehrev – takmer okamžitý maximálny ťah
·        Nezaberie miesto z priestoru krbu ·        Možnosť vyrovnania prebytku komínového ťahu
·        Rýchla inštalácia ·        Vysoká estetika, moderný vzhľad
·        Okamžité uvedenie komínu do prevádzky po montáži ·        Použitie najnovších dostupných technológií vo výrobe
·        Krátky dodací termín ·        Odborná montáž a spoľahlivé odborné poradenstvo
·        Odkrytie – zakrytie strechy, lemovanie je v cene montáže ·        Spoľahlivý, bezpečný a poskytne užívateľovi bezproblémovú prevádzku
·        V prípade vyhorenia sadzí sa nepopraská, nerozsype ·        Vhodný pre rôzne druhy spotrebičov a palív
·        Vysoká variabilita, komplexnosť ·        Slovenský certifikovaný výrobok za tie najlepšie ceny na trhu
·        Nulová nasiakavosť vnútorného povrchu

 

Komínové vložky

Existuje veľa starých, nebezpečných komínov. Na ich používanie vám ani kominár nedá súhlas. Nebezpečné komíny sa môžu upchať a vyhoria, alebo z nich unikne dym cez špáry do priestoru. Takéto komíny potrebujú renováciu v podobe vložkovania. Odporúčame vám naše komínové vložky Kominox, ktoré sú kyselinovzdorné,  majú hladký povrch pre lepší ťah s dlhou životnosťou. Sú samonosné a nepotrebujú žiadnu prístavbu. Slúžia na odvod spalín od spotrebičov na plynné, olejové alebo na tuhé palivo. Jednotlivé prvky sú spojené prostredníctvom hrdla, ktoré zaručia dokonalú tesnosť aj bez tesnenia a spony. Možné je objednať aj v oválnom prevedení.

Základný materiál je X2CrNiMo 17 – 12 – 2 (1.4404), alebo X5CrNi 18 - 10 (1.4301) kyselinovzdorný nehrdzavejúci  oceľ. Hrúbka steny je 0,6; 0,8 alebo 1,0 mm. Prevádzková teplota do 400 °C, odoláva vyhoreniu sadzí.
Komínové vložky Kominox spĺňajú kritériá platných európskych a slovenských noriem (STN EN 1856 – 2: 2009), s označením CSK.

Možné vyhotovenia komínových vložiek Kominox (popis značení):
T400 – N1 –D – Vm – L20060 – O50
T400 – N1 – D – Vm – L50060 – G50
T250 – N1 – W – Vm – L50060 – O50

Súhrn:
·         Vhodné pre renováciu starých komínov alebo pri stavbe nových murovaných komínov
·         Slúži na odvod spalín od spotrebičov na tuhé palivo, plyn alebo olej
·         Prevádzková teplota až do 400 °C, odoláva voči vyhoreniu sadzí
·         Odoláva proti vlhkosti
·         Dokonalá tesnosť bez spôn
·         Rýchla a jednoduchá montáž
·         Nepotrebuje betónový základ ani prístavbu
·         Nízka hmotnosť
·         Okamžité uvedenie komínu do prevádzky po montáži
·         Možné oválne vyhotovenie
·         Vyrábané z ocele 1.4404 alebo z 1.4301, hrúbka steny 0,6; 0,8; 1,0 mm
·         Slovenský certifikovaný systém

Trojvrstvové komíny Kominox DW

Keď staviate nový dom, alebo ste kúpili nové spaľovacie zariadenie a potrebujete nový komín, naše izolované trojvrstvové komíny Kominox DW sú pre Vás najvhodnejším  riešením. Vyrábajú sa z kyselinovzdornej nehrdzavejúcej ocele. Sú vhodné pre odvod spalín prirodzeným ťahom od moderných spotrebičov na plynné palivá so suchou aj mokrou prevádzkou, a od klasických spotrebičov na spaľovanie dreva s otvoreným a uzavretým ohniskom. Jednotlivé prvky sa rýchlo poskladajú do prefabrikovaných hrdiel a spájajú sa s dokonalými sponami. Jedinečným riešením všetky naše prvky dilatujú zvlášť. Konštrukcia komína sa vyznačuje malou hmotnosťou, nepotrebuje betónový základ, kotví sa na stenu oceľovými objímkami alebo nami vyrábanými nerezovými konzolami a objímkami. Vedenie je možné ako v interiéri, tak aj v exteriéri, pri dodržaní platných protipožiarnych predpisov. Je vhodný pri šikmej aj pri plochej streche. Vonkajší plášť z lesklej alebo matnej nehrdzavejúcej ocele je možné na požiadavku vyhotoviť v prevedení farieb RAL.
POZRITE AJ CENNÍK KOMÍNOVÝCH ZOSTÁV TU

Vnútorná rúra je vyhotovená z kyselinovzdornej nehrdzavejúcej ocele X2CrNiMo 17 – 12 – 2 (1.4404), alebo v prípade suchej prevádzky na plynné palivo z nehrdzavejúcej ocele X5CrNi 18 - 10 (1.4301), s hrúbkou materiálu 0,6; 0,8 alebo 1,0 mm.
Vonkajší plášť a nosné konštrukcie sú vyhotovené z nehrdzavejúcej ocele X5CrNi 18 – 10 (1.4301), s hrúbkou materiálu 0,5 alebo 1,0 mm.
Tepelno-izolačná vrstva sa skladá z kvalitných prefabrikovaných izolačných dosák z minerálnej vlny hrúbky 25 alebo 50 mm, s objemovou hmotnosťou 140 kg/m3.

Všetky naše produkty sú vyrábané odborne spôsobilými osobami na najmodernejších zváracích a obrábacích strojoch. Videá o výrobe si môžete pozrieť na hlavnej stránke.
Naše trojvrstvové komíny Kominox DW, spĺňajú kritériá platných európskych a slovenských noriem (STN EN 1856 – 1: 2009), s označením CSK.

Možné vyhotovenia komínových systémov Kominox DW (popis značení):
T400 – N1 –D – Vm – L20060 – O50
T400 – N1 – D – Vm – L50060 – G50
T250 – N1 – W – Vm – L50060 – O50

Súhrn:
·         Vhodné pre nové aj pre už existujúce budovy
·         Možnosť montáže pri šikmej aj pri rovnej streche
·         Vedenie vo vnútri budovy, alebo po fasáde
·         Slúži na odvod spalín od spotrebičov na tuhé palivo, plyn alebo olej
·         Prevádzková teplota až do 400 °C, odoláva voči vyhoreniu sadzí
·         Odoláva proti vlhkosti
·         Všetky prvky dilatujú zvlášť
·         Rýchla a jednoduchá montáž
·         Nepotrebuje betónový základ ani prístavbu
·         Nízka hmotnosť
·         Okamžité uvedenie komínu do prevádzky po montáži
·         Možné lesklé, matné alebo farebné prevedenie vo farbách RAL
·         Vnútorná rúra vyrábaná z ocele 1.4404 alebo z 1.4301, hrúbka steny 0,6; 0,8; 1,0 mm
·         Vonkajší plášť vyrábaný z 1.4301, hrúbka steny 0,5 mm
·         Izolácia z vysokokvalitnej minerálnej vlny s objemovou hmotnosťou 140 kg/m3, hrúbky 25 alebo 50 mm
·         Slovenský certifikovaný systém

Koncentrické komíny Kominox KORA

Koncentrické komíny Kominox KORA sú vhodné na napojenie moderných turbo a kondenzačných kotlov, zariadenia s uzavretým spaľovacím priestorom, teda na odvod spalín od spotrebičov typu C4 a na prívod vzduchu. Systém je vybudovaný z dvoch koncentricky idúcich rúr, z ktorých vnútorná rúra slúži na odvod spalín a vonkajšia rúra slúži na prívod spaľovacieho vzduchu. Jeho montáž odporúčame v interiéri. Na takýto typ komína je možné napojiť viac spotrebičov, kvôli tomuto je to vhodná voľba pri výstavbe bytových domov, kde každý byt má samostatný kotol. Podobne,  ako naše ostatné komínové systémy, ani Kominox KORA nepotrebuje betónový základ, je ľahko montovateľný a kotví sa na stenu oceľovými objímkami.

Vnútorná rúra a aj vonkajšia rúra je vyhotovená z nehrdzavejúcej ocele X5CrNi 18 – 10 (1.4301) alebo z  kyselinovzdornej nehrdzavejúcej ocele X2CrNiMo 17 – 12 – 2 (1.4404), s hrúbkou materiálu 0,6 mm.
Komínové systémy Kominox PT sa používajú  pri pretlakových systémoch. Jednotlivé spoje sú vybavené trojbritovým silikónovým tesnením, aby lepšie tesnili pri vysokom tlaku. Vnútorná rúra je vyhotovená z nehrdzavejúcej ocele X5CrNi 18 – 10 (1.4301), s hrúbkou materiálu 0,6 mm.
Maximálna prevádzková teplota takýchto systémov je 200 °C.

Komínové systémy Kominox KORA a Kominox PT spĺňajú kritériá platných európskych a slovenských noriem (STN EN 1856 – 1: 2009), s označením CSK.

Možné vyhotovenia komínových systémov Kominox KORA a Kominox PT (popis značení):
T400 – N1 –D – Vm – L20050 – O50
T250 – N1 – W – Vm – L50060 – O50
T200 – P2 – W – Vm – L50060 – O50

Súhrn:
·         Vhodný pri výstavbe bytových domov s kotlami zvlášť pre každý byt
·         Možnosť montáže pri šikmej aj pri rovnej streche
·         Vedené vo vnútri budovy
·         Slúži na odvod spalín od spotrebičov na plyn
·         Prevádzková teplota až do 400 °C pri suchej a max do 250 °C pri mokrej prevádzke
·         Odoláva proti vlhkosti
·         Rýchla a jednoduchá montáž
·         Nepotrebuje betónový základ ani prístavbu
·         Nízka hmotnosť
·         Okamžité uvedenie komínu do prevádzky po montáži
·         Vnútorná rúra vyrábaná z ocele 1.4404 alebo z 1.4301, hrúbka steny 0,6 mm
·         Vonkajší  plášť vyrábaný z 1.4301, hrúbka steny 0,6 mm
·         Slovenský certifikovaný systém

Vysokotlakové komíny Kominox VT

Komínové systémy Kominox VT slúžia na odvod spalín od kogeneračných jednotiek. Sú dimenzované na väčšie teploty a na väčší tlak, sú lepšie izolované a majú prídavné spojovacie prvky kvôli lepšiemu tlaku tesnosti. Napojenie od agregátu po komín vyhotovuje montážna firma spotrebiča. Jednotlivé prvky sa rýchlo spájajú pomocou prefabrikovaných hrdiel a spôn, bez silikónového tesnenia. Podobne, ako predošlé systémy, ani Kominox VT nepotrebuje betónový základ, kotví sa na stenu oceľovými objímkami, alebo nami vyrábanými nerezovými konzolami a objímkami.

Jednotlivé prvky sú vyrábané z kyselinovzdornej nehrdzavejúcej ocele X2CrNiMo 17 – 12 – 2 (1.4404), s hrúbkou materiálu do 1 mm.
Vonkajší plášť a nosné konštrukcie sú vyhotovené z nehrdzavejúcej ocele X5CrNi 18 – 10 (1.4301), s hrúbkou materiálu 0,5 alebo 1,0 mm.
Tepelnoizolačnú vrstvu tvorí keramická rohož Cerablanket®, ktorá odoláva teplote až 1260 °C.

Komínové systémy Kominox VT spĺňajú kritériá platných európskych a slovenských noriem (STN EN 1856 – 1: 2009), s označením CSK.

Možné vyhotovenia komínových systémov Kominox VT (popis značení):
T600 – H2 – W – Vm – L50060 – O50

Súhrn:
·         Vedené vo vnútri budovy, alebo po fasáde
·         Slúži na odvod spalín od kogeneračných agregátov
·         Prevádzková teplota až do 600 °C
·         Odoláva proti vlhkosti
·         Nepotrebuje betónový základ
·         Nízka hmotnosť
·         Okamžité uvedenie komínu do prevádzky po montáži
·         Vnútorná rúra vyrábaná  z ocele 1.4404, hrúbka steny 0,6; 0,8; 1,0 mm
·         Vonkajší plášť vyrábaný z 1.4301, hrúbka steny 0,5; 0,6; 0.8 mm
·         Izolácia z keramickej rohože Cerablanket® do 1260 °C
·         Slovenský certifikovaný systém

Ostatné produkty

Podľa potreby sme ochotní vyrobiť rôzne nerezové produkty na mieru, ako sú sudy, zberné taniere a podobné.

Ceny služieb a materiálov sa tvoria individuálnym ocenením. Na základe Vašich požiadaviek Vám bude vypracovaná cenová kalkulácia a návrh zmluvy o dielo.

Cookies