Služby

Výroba

Naše produkty sú vyrobené na Slovensku podľa dlhoročnej skúsenosti a spĺňajú prísne slovenské normy a kritériá. Výrobky sú certifikované, vyrobené z vysokolegovanej nehrdzavejúcej ocele 1.4301 a 1.4404, hrúbky 0,5; 0,6; 0,8 a 1,0 mm. Pri výrobe používame moderné nemecké a české stroje. Vyrábame  nerezové komíny pre odvodnenie spalín od zdrojov tepla na plynné, tuhé a kvapalné palivá. Vyrobíme nerezové komínové vložky, nerezové komíny trojvrstvové, koncentrické komíny, pretlakové komíny a rôzne výrobky na mieru z nehrdzavejúcej ocele. Doba výroby a dodania sa vždy zmestí do 5 pracovných dní.

Montáž

Zaoberáme sa montážou vlastných nerezových komínov, komínových vložiek, trojvrstvových komínov, koncentrických komínov a pretlakových komínov. Naše dve montážne skupiny s viacročnou skúsenosťou a kvalitnými zariadeniami sú pripravené na to, aby mohli čo najrýchlejšie uspokojiť Váš dopyt. Pri montáži vybavujeme všetko od búracích prác až po omietnutie (na požiadavku).

Predaj

Naše produkty ponúkame na predaj krbárom, kachliarom, kominárom, montérom a pre distribútorom. Možná provízia dohodou.

Výškové práce

Disponujeme povolením pre výškovú prácu. Montujeme naše komíny pre výškové budovy a radi poskytneme pomoc pre iné firmy pri výškových prácach. Možná spolupráca pri montáži náročných priemyselných komínov.

Zváranie na zákazku

Prijmeme jedno alebo viacrázové zákazky na zváranie nehrdzavejúcich ocelí. Náš AWI (TIG – v argónovej ochrannej atmosfére netaviacou elektrodou) zvárací automat je schopný pozvárať nerezové platne alebo rúry s priemerom ø 100 – 1000 mm po dĺžke do 1 metra, hrúbkou steny 0,5 mm – 1,2 mm. So švovou zváračkou môžeme spraviť plyno- a vodotesné kruhové zvary do hrúbky 1,5 mm, najkratším dodacím termínom na trhu.

Politika kvality

- Splnenie požiadaviek zákazníka je naším najvyšším cieľom
Možnosť pracovať v našej firme nám dávajú naši zákazníci, ktorí kupujú alebo budú kupovať naše výrobky. Preto plnenie ich požiadaviek je našou prvoradou povinnosťou.

Dobré meno nášho podniku vytvárajú všetci pracovníci našej firmy
Milý úsmev služby na vstupe do našej firmy, odborné rady pre našich zákazníkov sú rovnako dôležité, ako bezchybná práca výrobného robotníka, alebo korektné vystupovanie vedúceho.

- Kvalita našich výrobkov je uprednostňovaná pred ostatnými úlohami
Našu firmu musia opúšťať jedine kvalitné výrobky. Strata zákazníka je oveľa väčšia, ako krátkodobé ekonomické straty podniku.

- Poskytovaním dokonalej a kompletnej služby získame dôveru našich zákazníkov
Výsledok našej práce sa prejaví až vtedy, keď splní tú funkciu, ktorú od nás požadoval náš zákazník. Aby zákazník bol s našou prácou čo najspokojnejší, musíme mu poskytnúť  nielen bezchybné vyhotovenie diela, ale i kompletné služby.

- Poriadok a čistota na pracovisku je našou prvoradou snahou
Keď sa pracovníci našej firmy budú na svojom pracovisku cítiť príjemne, ako v rodinnom prostredí, budú s ich výsledkami spokojní i naši zákazníci. Iba príjemné  a čisté pracovné prostredie je zárukou pohody a kvality práce na pracovisku.

- Sústavným zlepšovaním súčasných výrobných kapacít a budovaním nových technologických celkov zabezpečíme kvalitu našich komínov na úrovni európskych štandardov
Iba kvalitné výrobky môžu zabezpečiť prosperitu našej firmy. Trvalým cieľom všetkých pracovníkov firmy je trvalé zlepšovanie jej celkovej výkonnosti.

- Trvalá zodpovednosť vedenia za kvalitu odvedenej práce a zapojenie všetkých pracovníkov firmy do systému manažérstva kvality je zárukou budúcnosti našej firmy
Vedúci  firmy určuje jednotu a smerovanie organizácie, má vytvárať také prostredie, v ktorom sa všetci pracovníci firmy plne zapoja do plnenia cieľov.

Cookies